Aanmeldingsformulier 8e Montessorischool Zeeburg

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en klik op 'Versturen'.

Bij sommige Ja/Nee vragen kan het zijn dat u, afhankelijk van het antwoord, een aantal extra gegevens dient in te vullen.

Wanneer u het formulier verstuurt wordt ook een kopie naar het door u opgegeven e-mailadres verstuurd voor uw eigen administratie. We adviseren u deze mail te printen en te bewaren bij uw administratie. Deze mail is tevens uw ontvangstbevestiging van aanmelding.

Gegevens van uw kind
Achternaam :
Roepnaam :
Voornamen :
Geboortedatum :    Geslacht :   M    V
Huidige adres :
Postcode :    Plaats :  
Telefoon :    Mobiel :  
E-mailadres :
Nationaliteit :
Geboorteplaats :    -land :  
Sofinummer :
Aanvangsdatum :  (1e dag op onze school)
Verhuist u binnenkort? Ja    Nee
Verhuisdatum :
Nieuw adres :
Postcode :    Plaats :  
Telefoon :
Komt uw kind van een andere basisschool? Ja    Nee
Onderwijs sinds :
Naam school :
Adres :
Uit groep :   Leerkracht :  
 Heeft uw kind een jaar verlenging gehad? Ja    Nee
Welk jaar :
Bezoekt uw kind peuterspeelzaal of kinderdagverblijf? Ja    Nee
Gegevens verzorger 1
Naam :
Burgelijke staat :
Nationaliteit :
Geboortedatum :    -land :  
Opleiding :
Beroep :
Telefoon werk :
Relatie tot kind :
Gegevens verzorger 2
Naam :
Woont deze verzorger op hetzelfde adres? Ja    Nee
Adres :
Postcode :    Plaats :  
Telefoon :
Nationaliteit :
Geboortedatum :    -land :  
Opleiding :
Beroep :
Telefoon werk :
Relatie tot kind :
Gezinssituatie
Meest verdienende verzorger? Verzorger 1    Verzorger 2
Eénoudergezin? Ja    Nee
WA verzekering? Ja    Nee
Medisch
Huisarts :
Naam Ziekte- :
kostenverz.  
Polisnummer :
Bijzonderheden
Zijn er bijzonderheden te melden over uw kind,
die van belang zijn voor de school?
(medisch, sociaal-emotioneel, gedragsmatig, lichamelijk)
 Ja    Nee
Bijzonderheden :
Ondertekening
Aanmelder :
Datum :