Ouderhulp

Wat kan ik als ouder voor de school betekenen?
Hoe kan ik mij aanmelden als hulpouder?

Wat kan ik als ouder voor de school betekenen?

Gelukkig zijn veel ouders op verschillende manieren actief op school. Een moderne basisschool als de onze kan niet zonder. Ook voor de kinderen is het fijn als hun ouders op één of andere manier bij de school betrokken zijn; vaak maakt dat voor hen de school nog vertrouwder.
Niet alleen de medezeggenschapsraad en de ouderraad spelen een belangrijke rol; ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Een paar voorbeelden:
• hulp bij het lezen
• hulp bij het beheren van de schoolbibliotheek
• begeleiden van een groepje kinderen tijdens een
uitstapje
• hulp bij sportactiviteiten
• hulp bij het knutselen
• hulp bij de opsporing van de hoofdluis
• hulp bij het organiseren van allerlei festiviteiten.

Hoe kan ik mij aanmelden als hulpouder?

U kunt u aanmelden bij de leerkracht van uw kind.